Dane wprowadzane na tej stronie nie są nigdzie zapisywane. Po wygenerowaniu pliku wyjsciowego są bezpowrotnie usuwane z serwera
Przed wczytaniem pliku proszę określić separator kolumn
Ustawienia
Pierwszy wiersz pliku zawiera nagłówkiStrona kodowa źródłaSeparator kolumn

Wybór kolumny pliku żródłowego z danymi
Dodaj prefiks przed numerem
First NameLast NamePrimary PhoneHome PhoneMobile PhoneBusines PhoneHome FaxBusines FaxOther Phone
""""""""""""""""""